Kommitté

Billingens Golfklubb är och har alltid varit en golfklubb som med små medel når stora resultat. Med en kunnig och slimmad personalstyrka som grund, ges det utrymme för många idéella insatser från medlemmarna.

Verksamheten är indelad bl a i olika kommittéer, var och en med sina specifika mål och syften. Tillsammans verkar grupperna för en golfklubb som erbjuder ett trivsamt medlemsklimat runt en välskött golfbana i en underbatur natur.

Mera om gruppers bemanning och verksamhet finns att läsa under denna sida. Styrelsen, kommittéer samt övriga grupper har tilldelats var sin undersida för att själva, på ett enkelt och tydligt sätt, kunna nå ut med sitt budskap.