Våra fantastiska banor

Stora Banan

Välkommen att spela på "The Old Course" Billingens golfbana!
Vi är belägna i natursköna Vallebygden mellan Vänern och Vättern.
Spelkaraktär: Naturskön kuperad park & skogsbana
Dagsgreenfee gäller för både vår 18 hål bana och 9 håls kortbana. Greenfee berättigar också till träning på drivingrange och övningsgreenen.

Vagn, elvagn eller golfbil kan hyras i shopen.

Korthålsbanan

Till 40-årsjubileet 1989 fick klubben som gåva av Stig Klostergård den 6-håls korthålsbana som ligger vid klubbhuset och drivingrangen som nu är en 9-hålsbana. Hålens längd är mellan 40 och 60 meter. De spelas som par 3-hål, där alla hål har utslagsmattor som tee.