Välkommen till BiGk

Filmen nedan är en överflygning över Billingens Golfklubb