Organisation

Års- och Höstmöte hålls generellt sista torsdagen i mars samt november. Styrelsemöten sker månadsvis. 

Föreningen äger ett driftsbolag, Billingens Golf AB, som handhar driften av banan. Det är samma personer i bolagets styrelse som i golfklubben.

Som medlem är man alltid att välkommen att kontakta kansli eller lämplig styrelseledamot med frågor.