Customfitting

Custom fitting är bara för duktiga spelare???

Mer fel kan det inte bli! Bra spelare kan lättare anpassa sig till utrustningen.

Ändå gör bra spelare också en seriös utprovning av sin utrustning.

Det är lättare att anpassa klubborna till din sving och dina förutsättningar än tvärtom.

Som människor är vi olika och självklart bör vi då ha individuellt anpassad utrustning. 

Custom fitting innebär att man skräddarsyr klubbor efter dina behov och önskemål. Vid en custom fitting får du slå med en testklubba identisk med dina framtida klubbor, därför kan du också vara säker på ett bra köp!

För att kunna mäta allt från bollens utgångsvinkel, klubbans faktiska loft i träffen, bollens spinn och slagets längd och dessutom kunna jämföra med dina klubbor som du har idag används Flightscope en launchmonitor.

 

Hur går en custom fitting till?

Järnklubbor

Järnklubbor är det som oftast tar längst tid att prova ut. Rekommendation är att du bokar 50 minuters utprovning.

Klubbhuvud, skaft och grepp anpassas efter din förmåga att slå bollen. Klubbhuvud väljs främst efter din förmåga att träffa mitt i klubban gång på gång och vilka typ av slag du vill slå. De viktigaste aspekterna med skaft är rätt vikt och flex för att matcha din svinghastighet samt skaftets längd beroende på din längd och uppställning till bollen.

Metalwoods

De flesta tänker på drivern när de hör metalwoods. Drivern är viktig för en låg score. När du provar en driver är det framförallt viktig att klubbhuvudet har rätt loft och viktfördelning. Vikt, flex och längd är de viktigaste punkterna för att hitta ett skaft som matchar ditt klubbhuvud och svingplan samt din infallsvinkel och svinghastighet.

Fairwayklubbor och hybrider är också metalwoods och ska inte glömmas. Dessa klubbor är viktiga för helheten i ditt set så du kan nå in på green där järnklubborna inte räcker till, för transportslag och som ett alternativ från tee. Utprovningen är väldigt lik hur det går till med drivern men här är det viktigt att klubbornas slaglängd fyller upp de avstånd som finns mellan den lägsta järnklubban och drivern, s k ”gap fitting”.

Wedge

Loft, bounce och sulans utformning är det centrala vid en custom fitting av wedgar. Närspelsslag slås från många olika typer av underlag, med olika tekniker och olika bollbanor. Du behöver ha en bra mix av loft och bounce för att kunna hantera allt från bunkerslag och lobb till chip och pitch.