Efter avslutad nybörjarkurs

Nästkommande år händer detta

Andra året har du en rabatt på den fullvärdiga avgiften med 800:- (gäller endast fullvärdig senior).

Det ingår en fortsättningskurs.

 

Tredje året ingår det i ett fullvärdigt medlemskap ytterligare en fortsättningskurs.

Allt detta gör vi för att ni skall få ett så trivsamt och ekonomiskt igångsättande av

ert golfspel.