Tävlingsbestämmelser

Billingens Golfklubb                                Uppdaterade 2023-04-27

 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast före start i nästa tävling.

 

BRYTA I TÄVLING - Regel 6-8
Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl avstängs, jämlikt § 13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.

Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.

 

PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL (PTHM) förbjudna Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.  

Plikt för brott mot tävlingsregeln:  
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.  
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).  
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.  En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.  
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.  Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.  Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad  Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.  Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM. 

OTILLBÖRLIGT DRÖJSMÅL LÅNGSAMT SPEL I SLAGSPEL  
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat. 
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning; Andra överträdelsen - Ett slags plikt;  Tredje överträdelsen - Två slags plikt och För ytterligare överträdelse - Diskvalfikation.   Anmärkningar 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.  
Matchspel - Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning, Andra överträdelsen - Förlust av hålet,  Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation   Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta  Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.  Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt  Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.  Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan. 

Avbrott i spelet Regel 6-8b
När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara gäller följande;

Om spelare är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att det skall återupptas. Om avbrottet kommer under spelet av ett hål skall de avbryta spelet omedelbart och inte återuppta spelet innan tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas, bollens läge markeras tydligt. Om en spelare underlåter att omedelbart bryta spelet är han diskvalificerad, så vida inga andra omständigheter motiverar ett upphävande av plikten.

Följande signaler kommer att användas i tävlingen.

Lång signal med siren                 Avbryt spelet omedelbart

Två korta signaler med siren      Återuppta spelet

 

Tee i handicaptävlingar
Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar  som under året fyller 75 år eller mer kan välja blå tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.

Tävlingsbestämmelser

De bestämmelser som gäller vid tävling om inte annat framgår för aktuell tävling.