Styrelse

Styrelsen verkar aktivt för ett ökat engagemang och större delaktighet. Huvudfokus har varit att skapa en ekonomi i balans, samt en väl fungerande arbetande organisation i klubben. Att vara den enda klubben i området som inte kräver medlemslån av nya medlemmar och att erbjuda attraktiva medlemsformer har medlemmarna glädjande ställt sig bakom. En viktig del i förutsättningar för att rekrytera nya medlemmar i framtiden. Med gemensamma krafter och en attraktiv bana ska klubben även fortsättningsvis vara en mycket positiv upplevelse för besökare.

Lars-Erik Nystedt

Ordförande
  • Mobil: 0705-239988

Styrelsens medlemmar:

Lars-Erik Nystedt, Skärv Tel: 0705-239988 (Ordförande) 

Joachim Karlsson, Skara  Tel:0708-210 941

Marie Nordblom, Lerdala Tel: 0708-782 410

Rolf Eklind, Skövde Tel: 0768-258 330

Urban Johansson, Skövde  Tel:070-238 54 65

Tom Tildeberg, Skara Tel: 0701-910 094

Cecilia Nordh, Skara  Tel: 0702-93 40 89

 

 

             

on, axvall